Giới thiệu

Công ty cổ phần Sơn Sketch Việt Nam là đại diện chính hãng và duy nhất của công ty Sketch Nhật Bản tại Việt Nam.