Category Archives: News

Nano Sketch – Sơn chống bám bụi cho pin , nhà kính – Lợi ích của khách hàng .

Trong không khí có rất nhiều loại bụi ta có thể nhìn thấy như bụi cát , khói bụi từ sản xuất công nghiệp đến những hạt bụi mịn PM2.5 không thể nhìn được bằng mắt thường .  Với các trang trại pin mặt trời,pin áp mái :  ảnh hưởng của bụi đến khả năng chuyển hóa […]